Thursday, 5 April 2018

สวัสดีคะ หลังจากที่เคยเล่าให้ฟังกันไว้แล้วว่า ปากกาพูดได้ สามารถอ่านได้กับหนังสือมากกว่าสองร้อยเล่ม โดยอ่านได้สามภาษา ไทย จีน อังกฤษ และมีหนังสือตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงโตเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ปากกาของเราได้ โดยปากกาพูดได้ของเรานั้นมีประกันหนึ่งปี โดยหากปากกาเสียภายในหนึงปีนั้นเรารับซ่อม และรับเทิร์นตลอดการใช้งาน วันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือชุดที่ใช้กับปากกาพูดได้ที่ขายดีที่สุดของเราหนึ่งชุด ซึ่งก็คือชุดปากกาพูดได้ กับสารานุกรมแปลจำนวน16 เล่ม โดยหนึ่งในนั้นเล่มที่ขายดีคือเล่มประวัติศาสตร์ วันนี้เราจะนำเนื้อหาบางส่วนมาเล่าให้ฟังกัน โดยหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวีติศาสตร์ของโลกเรา เรามาฟังกันเลยดีกว่านะจ๊ะ เรื่องที่เราเล่าให้ฟังวันนี้แอดมินขอหยิบเรื่องประเทศจีนมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะ ในยุคกลางจีนอาจะเป็นประเทศที่มั่งตั่งและร่ำนวยที่สุดในโลก อันเนื่องมาจากความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายกับชาติตะวันตก ตลอดจนการพัฒนาทางด้านวิทยาการศาสตร์ และความก้าวหน้าด้านนวัติกรรมใหม่ ๆ นอกจากนั้น พระพุทธศาสนายังได้แผ่นขยายไปทั่วประเทศจีน ส่งผลให้เกิดวัดวาอารามมากมายหลายแห่งในอดีจ ประเทศจีนซึ่งเคยปกครองโดยจักพรรดิจากราชวต่าง ๆ มันจะถูกชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือเข้ารุกรานอยู่บ่อยครั้ง พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีความรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถัง โดยพุทธศาสนิกชนจะไม่ได้เคารพสักการะพระพุทธเป็นเข้าหรือพระผู้สร้าง แต่จะปฏิบัติตนตามหลักหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งมีพระนามเดิมว่าสิทธะ โคตมะ เมืองฉางอัน เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของจีนซึ่งเป็นจึดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหม ภายในเมืองฉางอันมีพระราชวังขนาดใหญ่และอุทยานหลายแห่ง ในสมัยราชวงถัง เมืองฉางอันกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมซึ่งรวบรวมบรรดานักปราชญ์ จิตรกร และกวีจากทั้วทุกแห่งในเอเชีย พระราชวังต้องห้าม คือพระราชวังที่มีขนาดใหญ่ในกรุงปักกิ่งซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับของจักพรรดิ์ในประเทศจีน ที่เรียกว่าเป็นพระราชวังต้องห้ามเนื่องจากไม่อนุญาติให้สามัญชนทั่วไปที่ไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าไปภายในเขตพระราชฐานโดยเด็ดขาด การก่อสร้างพระราชวังเริ่มขึ้นในปี ค.ส. 1404 ตามพระบัญชาของจักรพรรดิพย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง อาคารสูงสุดใจพระราชวังต้องห้ามคือตำหนักหลวงหรือท้องพระโรงใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ออกราชการงานหลวงของจักรพรรดิ โดยจะประทับนั่งบนบัลลังก์ที่ทำด้วยทอง เจงกิส ข่าน คือผู้นำสูงสุดของชนเผ่ามองโกลซึ่งขึ้นสู่อำนาจราวปี ค.ศ. 1200 เขาเป็นผู้นำคนแรกที่สามารถรวบรวมชมเผ่าเร่ร่อนทั่วมองโกเลียให้เป็นปึกแผ่นได้ ภายใต้การนำของเจรกิสข่าน กองทัพมองโกลได้บุกโจมตีของเจงกีส จ่าน กองทัพมองโกลได้บุกเข้าโจมตีทางตอนเหนือของจีนและดินแดนต่าง ๆ ทางด้านตะวันตก คลองใหญ่ เคืทางน้ำที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่นย้ายกำลังพลและขนส่งเสบียงอาหารไปทั่วประเทศจีน การก่อสร้างคลองใหญ่เสร็จสิ้นลงในข่วงคริสศตวรรศที่13 โดยขณะนั้นตลองมีความยาวถึง 1747 กิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนืองของกรุงปักกิ่งจนถึงทางใต้ของเมืองหางโจว ราชวงศ์ฮั่น คือราชวงศ์ที่ปกตรองประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์ฮั่น อาณาเขตจองจีนได้แผ่ขยายออกไปกว้างจนถึงแถบเอเชียกลาง เรือสำเภา คือเรื่อเดินทะเลประเภทหนึ่งของชาวจีนซึ่งประกอบด้วยใบเรือที่ยึดด้วยเสาไม้ไผ่ โดยเรือสำเภาลำใหญ่ที่สุดสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง 600 คน เป็นเวลานานหลายศตวรรศที่เรือสำเภสกลายเป็นเรือเดินทะเลซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความก้าวหน้ามากที่สุดในโลก เส้นทางสาไหม คือเส้นทางโบราณที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีนกับดินแดนในตะวันออกกลาง มีพ่อค้าไม่กี่รายที่เดินทางตลอดเส้นทางการค้านี้ ส่วนใหญ่จะเดินทางเพียงระหว่างเมืองเท่านี้นและขายสินค้าต่อให้กับผู้ซื้อที่จะนำไปขายต่อยังเมืองปลายทางถัดไป โดยจะเรียกพ่อค้าที่เดินทางกันเป็นกลุ่มว่า กองคาราวาน เพื่อความปลอดภัยในการค้าขาย ราชวงศ์ถัง คือราชวงศ์ที่ปกครองแผ่นดินจีน ในสมัยราชวงศ์ถัง การเดินทางทะเลของจีนได้ขยายตัวและเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก บรรดาท่าเรือต่าง ๆ จคงกลายเป๋นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของจีน ราชวงศ์หยวน เป็นราชวงศ์ที่ปกครองแผ่นดินจีนและมองโกเลีย ราชวงศ์หยวนซึ่งสถาปนาขึ้นโดยกุบไล ข่านได้พัฒนาประเทศจีนในหลายด้าน ข่านได้พัฒนาประเทศจีนในหลายด้าน โดยราชวงศ์หยวนได้ตัดสินพระทัยสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ปักกิ่ง ทั้งยังทรงพัฒนาถนนหนทางภายในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับราษฏรในการเดินทางสัญจรและค้าขายทางบก กระโจมของชาวมองโกล ชาวมองโกลจะอาศัยอยู่ในกระโจม ที่ทำขึ้นด้วยการนำผ้าสักหลาดมาต่อกันเป็นฝาผนัง และหลังคา กระโจมที่พักของชาวมองโกลสามารถป้องกันลมพายุและความหนาวเย็นได้เป็นอย่างดี ทั้งยังง่ายต่อการรื้อถอน และสร้างขึ้นใหม่อีกด้วย หลังจากหนังสือสารานุกรมเรื่องประวัติศาสตร์ได้เสนอเรื่องชนชาติจีนแล้ว ต่อไปเราจะเสนอเรื่องชนชาติที่สำคัญในประวัติศาสตร์อื่น ๆ อีกด้วย เช่นชาชาติไวกิ้ง โดยชาวไวกิ้งหรือชาวนอร์สนั้น อยู่ทางสแกนดิเนเวียโบราฯ หมายถึงกลุ่มชนที่ออกเดินทางไปตามท้องทะเลสาบทางตอนเหนือของยุโรป โดยชาวไวกิ้งมักจะปล้งสะดมและบุกโจมตีในหลาย ๆ ประเทศในยุโรป วันนี้หากเราจะเล่าเรื่องไวกิ้ง เราเห็นว่าจะเป็นบทความที่ยาวเกินไปดังนั้น ข้าพเจ้าขอยกยอดไปต่อคราวหน้า หรือหากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจเรื่องดังกล่าว ก็ต้องอย่างลืมซื้อหนังสือสารานุกรมและปากกาพูดได้ ของสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โดย talkingpen นั้น สามารถอ่านเรื่องราวทั้งหมดแทนท่านได้ จะเห็นว่าเป็นความน่าสนใจมาก ๆ ทั้งนี้นอกจากปากกาพูดได้แล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือแฟลชการ์ดนะ

Saturday, 11 April 2009

เป็นต่อ ตอน เจ็บแล้วจำจริงเหรออออ 09/02/09

PEN TOR JEP REAL JAM JING RERRRRRRR


PART 1Part 2
Part 3Part 4

Thursday, 9 April 2009

เป็นต่อ ตอน เพชรในนม 02/04/09

Pentor 02/04/09 PET NIA NOM


Part 1Part 2Part 3Part 4